Odtlačok

IDENTIFIKÁCIA POSKYTOVATEĽA PODĽA § 5 TMG, 55 RSTV

Temporary Work International s.r.o.
SR, 831 06 Bratislava - mestská cast' Rača,
Karpatské námestie 10A

Nemecké zastúpenie:
Neuneralmweg 11
82491 Grainau

Číslo DPH: CZ 06966705

Výkonný riaditeľ:
Peter Gassenmaier

Tel: +49 24038092219

E-mail: info@personal-polen.de
Domovská stránka: https://personal-polen.de 

Webový dizajn a technická implementácia:
Webové štúdio Alona Troppmann
www.at-webstudio.de

Zodpovednosť za obsah
Obsah tejto webovej stránky bol skontrolovaný a vytvorený s maximálnou starostlivosťou. Spoločnosť Zeitarbeit International s.r.o. však nezaručuje presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu. Spoločnosť Zeitarbeit International s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo na voľnú zmenu internetovej prezentácie.

Zodpovednosť za odkazy
Táto webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky, na ktoré spoločnosť Zeitarbeit International s.r.o. nemá žiadny vplyv. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Preto sa spoločnosť Zeitarbeit International s.r.o. napriek dôkladnej kontrole výslovne dištancuje od obsahu všetkých odkazovaných stránok.

Právo ochranných známok a autorské právo
Webová stránka, databáza, obsah a ďalšie prvky požívajú právnu ochranu (autorské práva, ochranné známky a iné ochranné práva). Akékoľvek rozmnožovanie, šírenie alebo iné využívanie či používanie obsahu, obrázkov alebo iných údajov bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Zeitarbeit International s.r.o. je zakázané. Akékoľvek práva tretích strán tým nie sú dotknuté.