S našimi poľskými a východoeurópskymi dočasnými pracovníkmi Práca na zmeny Pracovití zamestnanci a výrobní robotníci z Poľska chcú pracovať dlhé hodiny, aby si zarobili dobré peniaze a mohli uživiť svoje rodiny a vybudovať niečo pre seba vo svojej krajine. Na nočné zmeny alebo cez víkend sú tu aj Príplatky vyplácané zamestnancom a pracovníkom z Poľska.

Či už v Výroba, v Kovová konštrukcia alebo pri celoštátnom pridelení na stavenisko, či už ide o remeselníkov alebo nekvalifikovaných pracovníkov z Poľska, sú príplatky pri dočasnom zamestnaní v Nemecku a medzinárodnom dočasnom zamestnaní stanovené zákonom. Odvetvový príplatok závisí aj od dĺžky trvania pridelenia. Je to dohodnuté v kolektívnych zmluvách. Kolektívne dohodnutá základná mzda je dohodnutá v pracovnej zmluve. Okrem toho sa písomne stanovuje kolektívne dohodnutý odvetvový príplatok. Takto si môže byť zamestnanec z Poľska alebo Litvy istý, že dostane aj zákonné príplatky.

Najnovšie príspevky
zmluva o poskytovaní služiebsubdodávateľská výstavba